عکس مصر تا کانال جنی

تصاویر بیشتر

مصر تا کانال جنی

خلاصه

برنامه

خدمات

شرایط

مجری

عنوان

توضیحات

نوع فعالیت
شروع
پایان
مبدأ تهران
مقصد اصفهان
درجه سختی آسان (2/5)
ظرفیت 45
هزینه 460,000 تومان

توضیحات و برنامه سفر

عنوان

توضیحات

نوع وسیله نقلیه اتوبوس
نوع محل اقامت اقامتگاه بومگردی

عنوان

توضیحات

تجهیزات مورد نیاز عینک ، داروی شخصی ، کلاه ، ملافه ، ضد آفتاب
مدارک مورد نیاز در صورت لزوم مدرک شناسایی ، دفترچه بیمه

نادیا پرواز

درباره من