عکس تور3 روزه گیلان

تصاویر بیشتر

تور3 روزه گیلان

خلاصه

برنامه

خدمات

شرایط

مجری

عنوان

توضیحات

نوع فعالیت
شروع
پایان
مبدأ تهران
مقصد رشت
درجه سختی آسان (2/5)
ظرفیت 42
هزینه 570,000 تومان

توضیحات و برنامه سفر

عنوان

توضیحات

نوع وسیله نقلیه اتوبوس
نوع محل اقامت هتل

عنوان

توضیحات

تجهیزات مورد نیاز لباس مناسب و دارو در صورت نیاز
مدارک مورد نیاز در صورت لزوم کارت ملی

درباره من