عکس کویر کاراکال یزد

تصاویر بیشتر

کویر کاراکال یزد

خلاصه

برنامه

خدمات

شرایط

مجری

عنوان

توضیحات

نوع فعالیت
شروع
پایان
مبدأ تهران
مقصد یزد
درجه سختی آسان (2/5)
ظرفیت 43
هزینه 360,000 تومان

توضیحات و برنامه سفر

عنوان

توضیحات

نوع وسیله نقلیه اتوبوس
نوع محل اقامت هتل

عنوان

توضیحات

تجهیزات مورد نیاز لباس مناسب کویر و دارو در صورت نیاز
مدارک مورد نیاز در صورت لزوم کارت ملی

درباره من