عکس تور ۴روز و ۳شب ترکیه ترابزون

تصاویر بیشتر

تور ۴روز و ۳شب ترکیه ترابزون

خلاصه

برنامه

خدمات

شرایط

مجری

عنوان

توضیحات

نوع فعالیت
شروع
پایان
مبدأ تهران
مقصد ترابزون
درجه سختی آسان (2/5)
ظرفیت 46
هزینه 2,500,000 تومان

توضیحات و برنامه سفر

عنوان

توضیحات

نوع وسیله نقلیه اتوبوس
نوع محل اقامت هتل

عنوان

توضیحات

تجهیزات مورد نیاز
مدارک مورد نیاز در صورت لزوم

میلاد حسین خان

درباره من