عکس کویرشهداد تا دره راگه و کشیت و میمند

تصاویر بیشتر

کویرشهداد تا دره راگه و کشیت و میمند

خلاصه

برنامه

خدمات

شرایط

مجری

عنوان

توضیحات

نوع فعالیت
شروع
پایان
مبدأ تهران
مقصد کرمان
درجه سختی آسان (2/5)
ظرفیت 30
هزینه 520,000 تومان

توضیحات و برنامه سفر

عنوان

توضیحات

نوع وسیله نقلیه اتوبوس
نوع محل اقامت اقامتگاه بومگردی

عنوان

توضیحات

تجهیزات مورد نیاز وسایل شخصی، دارو در صورت مصرف
مدارک مورد نیاز در صورت لزوم کارت شناسایی

سما بنی اسدی گروه_ناروَن ☘️

درباره من