عکس کویر رویایی مصر

تصاویر بیشتر

کویر رویایی مصر

خلاصه

برنامه

خدمات

شرایط

مجری

عنوان

توضیحات

نوع فعالیت
شروع
پایان
مبدأ تهران
مقصد جندق
درجه سختی آسان (2/5)
ظرفیت 6
هزینه 180,000 تومان

توضیحات و برنامه سفر

عنوان

توضیحات

نوع وسیله نقلیه اتوبوس
نوع محل اقامت هتل

عنوان

توضیحات

تجهیزات مورد نیاز لباس مناسب و کافی
مدارک مورد نیاز در صورت لزوم کارت شناسایی

آژانس هواپیمایی دهپویه نوروزی

درباره من