عکس آبشار شِوی (ویژه نوروز 98)

تصاویر بیشتر

آبشار شِوی (ویژه نوروز 98)

خلاصه

برنامه

خدمات

شرایط

مجری

عنوان

توضیحات

نوع فعالیت
شروع
پایان
مبدأ تهران
مقصد دورود
درجه سختی آسان (2/5)
ظرفیت 25
هزینه 630,000 تومان

توضیحات و برنامه سفر

عنوان

توضیحات

نوع وسیله نقلیه اتوبوس
نوع محل اقامت چادر

عنوان

توضیحات

تجهیزات مورد نیاز لباس مناسب، داروهای شخصی
مدارک مورد نیاز در صورت لزوم کارت شناسایی

گروه کوهباد

درباره من