عکس تور 1 روزه قله برف انبار قم

تصاویر بیشتر

تور 1 روزه قله برف انبار قم

خلاصه

برنامه

خدمات

شرایط

مجری

عنوان

توضیحات

نوع فعالیت
شروع
پایان
مبدأ تهران
مقصد قم
درجه سختی آسان (2/5)
ظرفیت 30
هزینه 75,000 تومان

توضیحات و برنامه سفر

عنوان

توضیحات

نوع وسیله نقلیه اتوبوس
نوع محل اقامت هتل

عنوان

توضیحات

تجهیزات مورد نیاز لباس مناسب و کافی
مدارک مورد نیاز در صورت لزوم کارت شناسایی

جاوید جلالی فرد

درباره من