عکس تور 6 روزه کویر تا دریا!

تصاویر بیشتر

تور 6 روزه کویر تا دریا!

خلاصه

برنامه

خدمات

شرایط

مجری

عنوان

توضیحات

نوع فعالیت
شروع
پایان
مبدأ تهران
مقصد اصفهان
درجه سختی آسان (2/5)
ظرفیت 15
هزینه 1,000,000 تومان

توضیحات و برنامه سفر

عنوان

توضیحات

نوع وسیله نقلیه اتوبوس
نوع محل اقامت هتل

عنوان

توضیحات

تجهیزات مورد نیاز لباس مناسب و کافی
مدارک مورد نیاز در صورت لزوم کارت شناسایی

اهورا ستوده

درباره من