عکس تور چابهار سواحل مکران

تصاویر بیشتر

تور چابهار سواحل مکران

خلاصه

برنامه

خدمات

شرایط

مجری

عنوان

توضیحات

نوع فعالیت
شروع
پایان
مبدأ تهران
مقصد چاه بهار
درجه سختی آسان (2/5)
ظرفیت 50
هزینه 450,000 تومان

توضیحات و برنامه سفر

عنوان

توضیحات

نوع وسیله نقلیه اتوبوس
نوع محل اقامت هتل

عنوان

توضیحات

تجهیزات مورد نیاز لباس مناسب و کافی
مدارک مورد نیاز در صورت لزوم کارت شناسایی

محمدرضا خدابنده

درباره من