عکس تور 2 و نیم روزه تنگه شیرز تا دره خزینه

تصاویر بیشتر

تور 2 و نیم روزه تنگه شیرز تا دره خزینه

خلاصه

برنامه

خدمات

شرایط

مجری

عنوان

توضیحات

نوع فعالیت
شروع
پایان
مبدأ تهران
مقصد شیراز
درجه سختی آسان (2/5)
ظرفیت 25
هزینه 300,000 تومان

توضیحات و برنامه سفر

عنوان

توضیحات

نوع وسیله نقلیه اتوبوس
نوع محل اقامت هتل

عنوان

توضیحات

تجهیزات مورد نیاز لباس مناسب و کافی
مدارک مورد نیاز در صورت لزوم کارت شناسایی

گروه کوهباد

درباره من