عکس تور شاد برف بازی

تصاویر بیشتر

تور شاد برف بازی

خلاصه

برنامه

خدمات

شرایط

مجری

عنوان

توضیحات

نوع فعالیت
شروع
پایان
مبدأ دزفول
مقصد خرم آباد
درجه سختی آسان (2/5)
ظرفیت 40
هزینه 48,000 تومان

توضیحات و برنامه سفر

عنوان

توضیحات

نوع وسیله نقلیه اتوبوس
نوع محل اقامت هتل

عنوان

توضیحات

تجهیزات مورد نیاز لباس مناسب و کافی
مدارک مورد نیاز در صورت لزوم کارت شناسایی

اتابک والامقام

درباره من