مجموعه باشکوه باغ صفوی در شهر قزوین، در میان خیابان های هلال احمر و پیغمبریه، خیابان سپه و سبزه میدان واقع شده است. اگر چه بناها و آثار تاریخی این مجموعه مربوط به دوران های متعدد از جمله صفوی، افشاریه، زندیه و قاجاریه است، آنچه که امروز از این مجموعه پاربرجاست به دوران صفویه و شاه تهماسب نسبت داده شده است. مجموعه باغ صفوی با نام های دیگری از جمله ارگ تهماسبی، دولتخانه صفوی، باغ سعادت آباد و باغ فرهنگی قزوین نیز شناخته شده است. این مجموعه حدود شش هکتار مساحت دارد و یکی از غنی ترین مخازن تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران است.

در مجموعه باغ صفوی بناهای متعددی بنا شده است ولی متاسفانه هم اکنون بیشتر آنها در طول زمان تخریب شده اند. ازجمله بناهای برجسته این مجموعه  می توان سردر عالی قاپو، عمارت نادری، عمارت پهلوی، گراند هتل، کاخ چهلستون و پیغمبریه را نام برد. این مجموعه درهای زیادی داشته است که هم اکنون سر در باشکوه عالی قاپو از آن به جا مانده است. مجموعه ارزشمند باغ صفوی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

مجموعه باغ صفوی از میراث ارزشمند فرهنگی و تاریخی ایران زمین است. با سفر به این محوطه شگفت انگیز آثار شگرف معماری ایرانی را از زمان های مختلف مشاهده می کنید و می توانید بخش های مهمی از تاریخ سرزمین ایران را بهم گره بزنید.